Grupa Kapitałowa PZU

Charakterystyka Grupy PZU

Działalność Grupy PZU

Grupa Kapitałowa PZU

Grupa Kapitałowa PZU Jest jedną z największych instytucji finansowych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele grupy stoi PZU SA, jej tradycje sięgają roku 1803. Wtedy powstało na ziemiach polskich pierwsze towarzystwo ubezpieczeń. Spółka jest notowana na giełdzie od 2010 roku, gdzie od samego debiutu znajduje się w czołówce jednej z najwyżej wycenianych oraz najbardziej płynnych spółek. Przedsiębiorstwo zarządza ponad 300 mld złotych aktywów, a także świadczy usługi w 5 krajach dla ponad 22 milionów klientów. Według badań na znajomość marki, PZU osiągnęła 88% co, czyni firmę najbardziej rozpoznawalną w Polsce. Grupa stawia duży nacisk na budowę relacji z klientem, a także na pełną integrację wszystkich obszarów firmy wokół klienta. W ten sposób możliwe będzie dostarczenie odpowiednich produktów dla danego klienta, w dogodnym dla klienta czasie i miejscu, a także kompleksowe podejście w reakcji na jego potrzeby. Aby możliwe było osiągnięcie tych wszystkich korzyści dla klienta niezbędne, jest wsparcie całego procesu ze strony narzędzi, które bazują na sztucznej inteligencji, rozwiązań mobilnych, czy big data. To one przyczyniają się do zbudowania przewagi technologicznej w zakresie bardzo dobrej obsługi klienta.

Budowa relacji z klientami

Grupa to organizacja działająca na międzynarodową skalę, która jest w pełni świadoma rosnących oczekiwań różnych podmiotów jak inwestorów, partnerów, klientów, pracowników, ekspertów branżowych, czy otoczenia społecznego, z którego pochodzą zarówno pracownicy firmy, jak i jej klienci. Grupa PZU w sposób świadomy zarządza budowaniem relacji z klientami oraz ich wpływem na biznesowe otoczenie. Spółka jest w pełni otwarta na oczekiwania społeczne. W podejmowanych przez siebie działaniach dąży codziennie do kreowania nowych trendów, a także konstruowania nowych rozwiązań biznesowych w bardzo odpowiedzialny sposób.

Społeczność lokalna

Grupa PZU w duży sposób angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, w których to funkcjonują na co dzień klienci PZU. Zrównoważone zarządzanie to dla spółki PZU w pełni świadomy wybór prowadzenia interesów. Pozwala on również budować długoterminową wartość przedsiębiorstwa w sposób etyczny oraz transparentny i uwzględniający zarówno potrzeby, jak i oczekiwania wszystkich klientów.

Charakterystyka Grupy PZU

Grupa PZU (https://superpolisa.pl/partner/powszechny-zaklad-ubezpieczen/) to znacznie więcej, niż tylko ubezpieczenia dla klientów. Z myślą o klientach PZU integruje wszystkie swoje aktywności jak ubezpieczenia zdrowotne, majątkowe, usługi assistance, bankowości, inwestycje, medyczne, fundusze emerytalne. Główną wartością firmy jest dbanie o relacje z klientami, które oparte są na jak najlepszym zaspokojeniu jego potrzeb. Grupa Kapitałowa PZU można z całkowitą pewnością powiedzieć, że jest największą grupą finansową w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje spółki sięgają lat 1803 roku, gdzie na ziemiach polskich powstało po raz pierwszy towarzystwo ubezpieczeniowe. PZU jest spółką akcyjną. Debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce w 2010 roku w Warszawie. Od początku notowań akcje PZU wchodzą w skład indeksu WIG20. Przedsiębiorstwo jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o płynność akcji spółek na polskiej giełdzie. W 2019 roku akcje spółki weszły indeks zrównoważonego rozwoju WIG ESG.

Oferta ubezpieczeniowa Grupy PZU

Oferta spółki PZU nie opiera się tylko i wyłącznie na ubezpieczeniach na życie, zdrowotnych oraz majątkowych, ale również produkty inwestycyjne, bankowe, produkty emerytalne czy medyczne. Grupa w ramach partnerstwa strategicznego świadczy usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Głównym fundamentem Spółki PZU jest budowanie długoterminowego zaufania wśród klientów.

Ubezpieczenia majątkowe, OC oraz podróże


Ubezpieczenie domu, oraz mieszkania jest jednym z podstawowych elementów ochrony naszego mienia. Grupa PZU wypłaca odszkodowania za zniszczenie zarówno budynku, jak i mieszkania. Wypłaca odszkodowania również w przypadku uszkodzenia mienia lub kradzieży po włamaniu się do domu czy mieszkania. Firma w pełni zorganizuje oraz opłaci fachową pomoc, jeżeli wystąpi nagły wypadek jak usługa elektryka, czy hydraulika. PZU oferuje pakiet ubezpieczenia w wariancie SuperPlus, jest to ubezpieczenie assistance, w ramach którego spółka zorganizuje, a także opłaci naprawę sprzętu RTV/AGD oraz PC lub zorganizuje skorzystanie z fachowej wiedzy informatyka. Od roku 2021 Grupa PZU rozszerzyła zakres ochrony w pakiecie PZU Dom. W ramach zaktualizowanego pakietu można otrzymać odszkodowanie nawet w przypadku, jeśli klient zapomni, wyjedzie na wakacje lub też z innej przyczyny nie przeprowadzi przeglądu technicznego przewodu kominowego.

Działalność Grupy PZU

Strategiczną wartością Grupy PZU ze strony superpolisa.pl jest budowa długoterminowych relacji z każdym klientem oraz partnerem biznesowym, oraz dbanie o jego przyszłość. Aby osiągnąć wyznaczoną przez spółkę strategię przedsiębiorstwo, musi integrować wokół klienta niemal wszystkie obszary działalności. PZU dostarcza produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, w wyznaczonym przez niego miejscu oraz czasie. Przedsiębiorstwo oferuje elastyczne oraz kompleksowe reagowanie na potrzeby klientów. Kluczowymi elementami, nad którymi pracuje Grupa PZU, jest nieustanny rozwój przy wykorzystaniu takich narzędzi jak Big Data, a także rozwiązań mobilnych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do budowy przewagi technologicznej  nad konkurencją w zintegrowanej obsłudze klientów. PZU to najbardziej rozpoznawalną markę w Polsce, gdzie według najnowszych badań spontaniczna rozpoznawalność marki PZU wynosi 90 procent.

PZU Życie oferta produktowa

PZU Życie jest największym ubezpieczycielem na rynku Polskim, który nieustannie poszerza swoją ofertę produktową tak, aby spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. PZU równocześnie modyfikuję aktualne polisy po to, aby ochronić klienta na niemal każdym etapie jego życia. Niezwykle unikalna jak na branżę ubezpieczeniowa synergia pomiędzy ubezpieczycielem a operatorem medycznym i zarządzającym inwestycjami, pozwala spółce w sposób kompleksowy zadbać jednocześnie o kilka sfer naszego życia jak zdrowie, życie, czy nasze oszczędności. W ten sposób Grupa PZU zapewnia najszersze z możliwych wsparć zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Ubezpieczenia grupowe na życie w PZU


PZU ochrona i zdrowie została uzupełniona w ofercie o dodatkowe ubezpieczenie ochrony dla dziecka. W zakres ubezpieczenia wchodzą leczenie szpitalne na skutek choroby lub wypadku, a także uszczerbek na zdrowiu dziecka. Ubezpieczeniem objęci są dzieci do 18 roku życia. Dodatkowe ubezpieczenie może zostać wykupione w dwóch wariantach, a różnica pomiędzy nimi polega na wysokości sumy ubezpieczenia. Wielkość składki nie jest uzależniona od liczby dzieci. Klient sam indywidualnie podejmuje decyzję, czy ma ochotę rozszerzyć pakiet o nową umowę. Ubezpieczenie może zostać zmodyfikowane i zostać rozszerzone o dodatkowe usługi medyczne jak lekarzy specjalistów, czy też usługi rehabilitacyjne.